top of page

Borås Bright Art
International light art in public spaces and at Borås Art Museum

Lena Mattsson (SE)

Gone Fishing
Roots

Lena Mattsson intresserar sig för människans relation till och perception av omvärlden, tid och rum. Hon utgår ofta från till synes vardagliga situationer som längs vägen förskjuts och får oss att ifrågasätta tillvarons grundvalar. Hon leker ofta med skala i sina verk och hennes verk framträder på oväntade men skräddarsydda platser. Mattssons verk Gone Fishing föreställer ett fiskande barn som drar upp objekt ur vattnet och verket belyser frågor om miljöförstöring och människans syn på naturen. Det som dras upp från botten av vattnet väver oss också samman med föregående generationer, med människors kollektiva varande och beteenden och når in till frågor om vårt eget inre djup. Inne i museet ställs besökaren inför en tillsynes ömsint gestalt som framkallar tankar om ett sorts naturväsen. På en trädrot blåser ett barn ut och återaktiverar ett ljus i en cykel som slår an till årsringarnas form och tidens sammanlänkande loop.

Verket Roots förhåller sig till rötter såväl rent fysiskt som på ett metaforiskt plan. Hela installationen skapar dubbelbottnade associationer och visar på något sätt hur allt hänger ihop - början, slutet, evigheten. Verken som gestaltas ute och inne länkas samman innehållsmässigt och kan läsas som en triptyk. Mattsson är skicklig på att skapa stämningar och tar med oss på en resa där vi slungas mellan spänning, sensibilitet, magi, realism och symboliska undertoner. Verkens tillhörande musik är skapad av Conny C-A Malmkvist, musiker, konstkritiker och filosof.

Lena Mattsson (f.1966) bor och verkar i Malmö. Hon är utbildad vid Målarskolan Forum nu (Konsthögskolan i Malmö, Sverige). Mattsson har visat sina verk, filmer och videoinstallationer på en rad utställningar runtom i världen. I Sverige bland annat Moderna Museet Malmö, Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Nässjö Konsthall, Göteborgs Konsthall och Island of Light, Smögen. Urval av utställningar utomlands är Louisiana Museum of Modern Art, Danmark; Museum of Contemporary Art, Santiago, Chile; Stedelijk Museum, Amsterdam, Holland; National Art Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia; Metropolitan Art Museum, Pusan, South Korea; SPARK VIDEO: BEACON New York, USA; Portobello Film Festival, London, England. Hon har tilldelats priser från exempelvis The Edstrand Foundation Art Prize och Konstnärsnämndens 10-åriga stipendium. Mattsson är även verksam som curator och curaterade tillsammans med Ola Åstrand Generation – En spegling av 1990-talets konstscen och Kultur under Covid-19 på Borås Konstmuseum (2020-2021).

 

ENGLISH:

Lena Mattsson explores how we relate to and perceive the world, time and space, often basing her work on seemingly ordinary situations that gradually shift and prompt us to question the fundamentals of life. She often plays with scale, and her works appear in surprising yet tailored places. Gone Fishing features children who fish objects out of the water; the work addresses environmental pollution and our attitude to nature. The stuff pulled up from the seabed also intimately connects us to previous generations, people’s collective lives and actions, and touches on questions in our own inner depths. Inside the museum, visitors are faced with an apparently tender figure that resembles some kind of elemental being. On a tree root, a child blows out and ignites a light in a cycle that alludes to the shape of growth rings and time’s unbroken loop.

Roots relates both physically and metaphorically to roots. The installation as a whole triggers ambiguous associations and shows how everything is connected – the beginning, the end, eternity. The works, both outdoors and indoors, are connected thematically and can be read as a triptych. Mattsson is deft at conjuring up moods, and takes us on a journey that is alternately thrilling, sensitive, magical, realistic and symbolic. The accompanying music is composed by the musician, art critic and philosopher Conny C-A Malmkvist.

Lena Mattsson (b. 1966) lives and works in Malmö. She studied at Målarskolan Forum (now Malmö Art Academy) in Sweden. Mattsson’s works, films and video installations have been exhibited in Sweden and internationally. Swedish exhibitions include Moderna Museet Malmö, Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, the Nordic Watercolour Museum in Skärhamn, Nässjö Konsthall, Göteborgs Konsthall and Island of Light, Smögen. Selected exhibitions abroad are Louisiana Museum of Modern Art, Denmark; Museum of Contemporary Art, Santiago, Chile; Stedelijk Museum, Amsterdam, the Netherlands; the National Art Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia; The Metropolitan Art Museum, Pusan, South Korea; SPARK VIDEO: BEACON New York, USA; and the Portobello Film Festival, London, UK. She has also won art prizes and grants, including the Edstrand Foundation Art Prize and the Swedish Arts Grants Committee’s ten-year grant. Mattsson works as a curator, and she and Ola Åstrand co-curated Generation – En spegling av 1990-talets konstscen (Generation – A Reflection on the 1990s Art Scene) and Kultur under Covid-19 (Culture Under Covid-19) at Borås Museum of Modern Art in 2020-2021.

Photo Hendrik Zeitler and Lena Mattsson

DAGENS NYHETER Kultur

Suggestiva ljusspel och gnistrande tingelingpulver i Borås

Läs Dan Jönssons recension i DN Kultur

”Av konstnärerna ute i stadsrummet är Lena Mattsson den som lyckas bäst, med en stillsam videoprojektion under en av broarna över Viskan, där ett barn koncentrerat står och fiskar papperstussar ur vattnet. Den skapar ett alldeles eget rum omkring sig – liksom även Rune Guneriussens myller av invasiva skrivbordslampor som rastlöst klänger uppför ett av stadsparkens knotiga gamla pilträd.”

 

Klicka på länken och läs mer.

https://www.dn.se/kultur/suggestiva-ljusspel-och-gnistrande-tingelingpulver-i-boras/

Borås Tidning Kultur.

Läs Agnes Brusk Jahns recension av Borås Bright Art i  BT.

 

"Det är en fantastisk utställning, både på konstmuseet och i stadsrummet. Vad verken betyder är upp till tolkaren, det kan vara precis vad som helst. De kompletterar varandra med olika aspekter av ljus, lek, humor och mystik. Ljus som måleri, vetenskap, naturfenomen, ljud och skulptur. Verken innehåller nyfikenhet, humor, experimentlusta och djup, samtidigt som de berör på ett djupt känslomässigt plan."

https://www.bt.se/kultur/en-fantastisk-utstallning-bade-inomhus-och-utomhus-bd957945/?fbclid=IwAR1_7ohf3_uggQ5IBlS1V-vl6fhu4SFj9WFF_v0HKszKhgf1j85UbcQa6M0

Göteborgs-Posten Kultur

Borås Bright Art tar ut konsten på gatorna – ”Sinnligt och visuellt” Kultur När många städer blir mörkare i elkrisens spår blir Borås ljusare. Borås Konstmuseum gör sin största satsning på över ett år när ljusutställningen Borås Bright Art kör igång. – Stäng av tv:n och gå ut och titta på konsten i stället, det är billigare, säger museichef Eva Eriksdotter.

 

Klicka på länken och läs mer.

 

https://www.gp.se/boras/borås-bright-art-tar-ut-konsten-på-gatorna-sinnligt-och-visuellt-1.84265046?fbclid=IwAR3mo_f94yRp55s3woZWLB_9J9P8RDom_spHVULgqO5urjbFRPHVXttCGZU

Borås Bright Art
International light art in public spaces and at Borås Art Museum

28.10.22–26.02.23 (Borås Art Museum)
28.10.22–15.01.23 (in public spaces)

Click on the link and read more.

https://boraskonstmuseum.se/english/boras-museum-of-modern-art/exhibitions/undermeny-utstallningar/previous-exhibitions/boras-bright-art-eng.html

https://boraskonstmuseum.se/utstallningar/undermeny-utstallningar/tidigare-utstallningar/boras-bright-art/lena-mattsson.html

Borås Bright Art, Roots and Gone Fishing by Lena Mattsson 2022

https://vimeo.com/770088029

bottom of page